Agiliate skreddersyr arbeidsplassen til bedriftens behov

Vårt digitale verktøy optimaliserer selskapets ytelse og arbeidslokaler ved hjelp av nettverksanalyser og parametrisk arealplanlegging

Kartlegging og prognose av framtidige arbeidsplassbehov

Agiliate kombinerer data om kunnskapsflyt og samarbeid mellom ansatte med data om den fysiske arbeidsplassen. Selskapet får svar på hvordan redusere risiko ved flytting, reorganisering eller ombygging av kontoret

01-boost-collaboration

Bedre
samarbeid

02-increase-innovation

Større
kreativitet

03-track-performance

Måler
ytelsen

04-reduce-costs

Reduserer
kostnadene

05-save-time

Sparer
tid

En helhetlig tilnærming til nye arbeidsarenaer

Hvordan planlegge for den nye normalen? Agiliate kartlegger hvordan arbeidsplassen fungerer og hvordan organisasjoner samarbeider, enten det gjelder hovedkontoret, en ekstern avdeling, hjemmekontoret eller plasser i co-working.

Samtidighet

Samtidigheten var rundt 50% før 2020, og skal videre ned

Kontorets betydning

Kontoret er møtestedet for samarbeid, sosialisering og bedriftskultur

Fleksibel arbeidsuke

Ansatte ønsker å jobbe 1 til 3 dager utenfor kontoret

Arealreduksjon

~50% av leietagere i norden ønsker færre m2 pr. ansatt

Omskap kontoret med Agiliate

Del 1:

Digital brukermedvirknings undersøkelse

Vår metode bygger på objektiv data. Vår digitale brukermedverkningsverktøy, Agiliate kartlegger kunnskapsflyt og den enkeltes arbeidsplassbehov. Undersøkelsen tar ca. 20 minutter

Del 2:

Nettverksanalyse av organisasjonen

Innsamlet data analyseres ved hjelp av algoritmer som lager grafiske framstillinger på hvordan organisasjonen faktisk fungerer – samarbeid og kunnskapsflyt mellom ansatte og avdelinger på tvers av hele organisasjonen.

Del 3:

Areal fordeling

Vår metode bygger på objektiv data. Vårt digitale brukermedverkningsverktøy, Agiliate kartlegger kunnskapsflyten på arbeidsplassen og den enkeltes arbeidsplassbehov. Undersøkelsen tar ca. 20 minutter

Del 4:

Programmering av arbeidsplassen

Agiliate skreddersyr arbeidsplassen i forhold det reelle behovet m2 og type arealer og funksjoner. Overskuddsarealer kartlegges og angis som rødt areal i dashbordet.

Agiliate vs. konvensjonell brukermedvirkningsprosess

Agiliates metode

Tradisjonell metode

Planlegging av arbeidsplassen med støtte i organisasjonsanalyse

Planlegging av arbeidsplassen med støtte i organisasjonsanalyse

Agiliate er utviklet LINK Arkitektur, et av de største arkitektselskapene i Norden, sammen med JOIN21, et tech selskap kjent for sin ekspertise på organisasjonsnettverk.

Vårt banebrytende software as a service- verktøy startet som et FoU prosjekt i 2019, med målsetning om å forenkle og forbedre planleggingen av kontorarealer basert på objektiv data om organisasjonen, og ikke på antagelser.

Agiliate har siden det testet ut metoden på flere piloter i samarbeid med våre oppdragsgivere.

Hvem er brukerne av Agiliate?
  1. Bedrifter som skal bygge om eller reorganisere
  2. Leietagere som skal eller vurderer flytting
  3. Utleiere av kontorbygg som ønsker kartlegging og påvisning av leietagernes behov.
  1. Utviklere av kunnskaps- eller forretnings klynger som skal koordinere mange leietagere på forskjellige lokasjoner
  2. Rådgivere i eiendomsbransjen, meglere, tekniske konsulenter og arkitekter

Testet og utprøvd

Link-arkitektur-logo-01

Agiliate ble brukt av LINK Arkitektur til reprogrammering av hovedkontorets bevaringsverdige lokaler i Oslo sentrum, for å forbedre samhandling og kunnskapsflyt mellom avdelingene.

Resultatet:Nye typer arbeidsplasser og større fleksibilitet for de ansatte. Bedre muligheter for samhandling og innovasjon på tvers av fagområdene

Norsk_Tipping_logo

I perioden med hjemmekontor i 2020 ble Agiliate brukt i reorganiseringen av Norsk Tipping på Hamar, med sine 19.000m2 kontor fordelt på 430 ansatte.

Resultatet:Gjennomføring av moderne fleksible arbeidsplass strategier på tvers av hele organisasjonen, der medarbeiderne enkelt kan veksle tilhørighet og plass mellom forskjellige avdelinger og team.

Bli med på
vår reise

Ønsker du å vite hvordan Agiliate kan hjelpe ditt prosjekt?